El llindar. Sensibilització sobre el sensellarisme

És una activitat basada en un joc i dissenyada per fer reflexionar i conscienciar els participants sobre les persones que no disposen de les condicions d'habitatge mínimes que els permeten viure amb dignitat. L'objectiu és que experimentin en primera persona les vivències i problemàtiques de les persones sense llar o en risc de ser-ho, i de les institucions públiques i privades que intenten pal·liar aquestes situacions.

  • A càrrec de: Juan Luis Gonzalo, investigador del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV, i Estela Rivas, investigadora del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar