Petjada mitigada

Aquest taller tractarà de descobrir la petjada ecològica que genera cada participant amb les seves activitats quotidianes (mobilitat, habitabilitat i consum) fent-ne una llista i incorporant-les a un comptador que donarà una puntuació de CO2. El resultat es traduirà en arbres o superfície plantada i s'entregaran les llavors (físiques o virtuals) necessàries per mitigar l'impacte de les nostres accions sobre el medi que ens envolta.

  • A càrrec de: Josep Maria Solé Gras, investigador predoctoral COFUND de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV, i Sílvia González Porqueres, Andreu Pont Aineto i Lluís Delclòs Alió, investigadora i investigadors del Centre de Recerca Urbana del Camp

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar